Linked Gateways
Module A Module B Module C Module D Module E
  W9PIA C F5ZLG B    
    GB7DB B    
    GB7ES B    
    GB7KB B    
    GB7TE C    
    GB7WP B    
    K1MRA C    
    K4HXD C    
    K4RBC B    
    KB2VZS B    
    KC4GYM B    
    KD0IAN C    
    KE7WTC B    
    KF6RAL C    
    KJ4BWK C    
    KM4LOD C    
    KR4AIK C    
    LU3AOC B    
    NR7SS B    
    VE6GHZ C    
    VE7RAG C    
    VK7RAC B    
    W4HHH B    
    W4NYR B    
    W5HDR C    
    WW6BAY B    
    WX8GRR B    
    YD0ZUA B    
    ZL1VHD C    

Remote Users
Callsign User Message Last TX on
Type
G0FSD D C
HotSpot
M0DSO D listening
HotSpot
G3RCW listening
HotSpot
M0UPM listening
HotSpot
M5ADQ listening
HotSpot
AD0EC listening
HotSpot
VE3RJT listening
HotSpot
W0ZXR listening
HotSpot
K4MMV listening
HotSpot
KE0KJM D listening
HotSpot
G1FXE listening
HotSpot
N9QGU listening
HotSpot
2E0YNT listening
HotSpot
KG7ODB D listening
HotSpot
G6LTT listening
HotSpot
VA7RC D listening
HotSpot
W9GMK D listening
HotSpot
LU9AGA listening
HotSpot
G7LEU listening
HotSpot
NU8H listening
HotSpot
KC1GHS listening
HotSpot
KD0MPB D listening
HotSpot
KD3H listening
HotSpot
G7SQL listening
HotSpot
MW6DQQ D listening
HotSpot
N3CAR listening
HotSpot
KI7G listening
HotSpot
PA0GPE listening
HotSpot
W1NGA D listening
HotSpot
W2AMP D listening
HotSpot
N2SRK D listening
HotSpot
W9UQ listening
HotSpot
KQ6IN listening
HotSpot
MJ0THP listening
HotSpot
WW6P listening
HotSpot
AB0LM D listening
HotSpot
2W0WTX listening
HotSpot
M0WJW listening
HotSpot
G1XXV D C
HotSpot
W4RRK listening
HotSpot
2W0SKG D listening
HotSpot
PD2EAW listening
HotSpot
KJ7AGT listening
HotSpot
N2QIN Mobile listening
HotSpot
M6VNT listening
HotSpot
N5QLC listening
HotSpot
AG7DT listening
HotSpot
K3ARB D listening
HotSpot
KF5VWN listening
HotSpot
M6EPS listening
HotSpot
2E0RLT listening
HotSpot
VK2PAX listening
HotSpot
KG7KHP listening
HotSpot
KN4JQE listening
HotSpot
G6TAI listening
HotSpot
N8YMD listening
HotSpot
GW0OZB listening
HotSpot
KI7UIN listening
HotSpot
GB7DL listening
HotSpot
K4CEA C
HotSpot
KE0QPQ listening
HotSpot
M7ABE D C
HotSpot
WA7KPK listening
HotSpot
PA9MD listening
HotSpot
G6MKJ listening
HotSpot
W0EUC listening
HotSpot
NO5F listening
HotSpot
JA3HOY listening
HotSpot
MM0BTD listening
HotSpot
AB3LS listening
HotSpot
WH6FTD listening
HotSpot
M3NRQ listening
HotSpot
KB5QR listening
HotSpot
M6DJK listening
HotSpot
W1NCR listening
HotSpot
AE7JW listening
HotSpot
M0LAF listening
HotSpot
KB7ULT listening
HotSpot
KF7WKV listening
HotSpot
VE3BDE D C
HotSpot
G4ZJH listening
HotSpot
LX1PL listening
HotSpot
W1KQ listening
HotSpot
K4MTS D listening
HotSpot
DU1IVT D listening
HotSpot
VK8LOL listening
HotSpot
W7JJL listening
HotSpot
2E0FBF listening
HotSpot
2E0BTX listening
HotSpot
KE8ECL D listening
HotSpot
2E0EEY listening
HotSpot
G0VGC listening
HotSpot
N8CDW C listening
HotSpot
N6WAS listening
HotSpot
LX3DA listening
HotSpot
A65FH listening
HotSpot
NP2DB listening
HotSpot
KS9F listening
HotSpot
W8TAR Tom, Cincinnati Ohio C
HotSpot
WA4PAM listening
HotSpot
KG5MCE D listening
HotSpot
W9GLB listening
HotSpot
KC9NUW KONRAD PALATINE US B
HotSpot
M0XVT listening
HotSpot
WD8QWR listening
HotSpot
KC8UKB listening
HotSpot
VK5GP listening
HotSpot
WA6L listening
HotSpot
G0AOO listening
HotSpot
KB0VHA listening
HotSpot
K4ONE D listening
HotSpot
KG7APT listening
HotSpot
WA8EQP listening
HotSpot
DF4NR listening
HotSpot
M6UJR listening
HotSpot
N5LZB D listening
HotSpot
AB3XT T IRE listening
HotSpot
KD9AC listening
HotSpot
N6RCM listening
HotSpot
MI6PWR listening
HotSpot
KD8YSL listening
HotSpot
G8PLI listening
HotSpot
K0WTR listening
HotSpot
KJ6BQM D listening
HotSpot
W1JDC listening
HotSpot
WS1L listening
HotSpot
G0SEC James G0SEC C
HotSpot
KF4ZDL listening
HotSpot
W1TG listening
HotSpot
ZL4TE D listening
HotSpot
VK2JUZ listening
HotSpot
KI6SOP listening
HotSpot
KD8VHV listening
HotSpot
KN4IAS listening
HotSpot
KM4BYT listening
DV AP
M0LMI listening
HotSpot
VA3OEN C
HotSpot
HZ1ZH D C
HotSpot
MM0BTD listening
HotSpot
WI9HRO listening
HotSpot
G4MSA listening
HotSpot
W6BY D listening
HotSpot
G7NPP listening
HotSpot
W2LGB D listening
HotSpot
AE6JQ listening
HotSpot
MW0MWV listening
HotSpot
VE3DBN Don In Kleinburg Ont C
HotSpot
KB2TNH listening
HotSpot
M0SHQ listening
HotSpot
ON4WZ listening
HotSpot
G7NSY listening
HotSpot
KE6CCC listening
HotSpot
G7BHE listening
HotSpot
KI7NPR listening
HotSpot
AB3TY listening
HotSpot
HB9GNK D listening
HotSpot
N4BYU C
HotSpot
ON0DP S listening
HotSpot
VE7JBT listening
HotSpot
VE7HLW listening
HotSpot
WC6Q listening
HotSpot
KB4TBD ` listening
HotSpot
G7BHE listening
HotSpot
PE1OUH listening
HotSpot
VK2YF listening
HotSpot
2E0IPK D listening
HotSpot
IK1WJN listening
HotSpot
KM6FZD listening
HotSpot
N4SMG listening
HotSpot
ZL2HB listening
HotSpot
WA2QBJ listening
HotSpot
K2KWO listening
HotSpot
KA8OAD listening
HotSpot
W8RNL listening
HotSpot
G8WPL listening
HotSpot
AJ5W D listening
HotSpot
M6SXJ listening
HotSpot
G7TNC listening
HotSpot
W9PCK listening
HotSpot
2W0CLJ C
HotSpot
M0RKL listening
HotSpot
WD9HBC listening
HotSpot
VE7TMC listening
HotSpot
G7DMD listening
HotSpot
KM4WII listening
HotSpot
W1BHV D listening
HotSpot
N4NF listening
DV AP
MB6NK listening
HotSpot
JH3ZMD listening
HotSpot
M0ORC listening
HotSpot
N7DES listening
HotSpot
2E0AAI listening
HotSpot
K1RBC listening
HotSpot
KM4SFF listening
HotSpot
2E0BFN D listening
HotSpot
VE3WMZ B listening
HotSpot
MB6RL listening
HotSpot
AG8R listening
HotSpot
G3VSH D listening
HotSpot
G0UJA listening
HotSpot
N9NJM listening
HotSpot
G4YGH listening
HotSpot
OZ4ACK D listening
HotSpot
VA6JT listening
HotSpot
N3MCO listening
HotSpot
4Z1DZ listening
HotSpot
G7HIJ listening
HotSpot
KE8FSA C
HotSpot
AB4GE listening
HotSpot
KK6MHZ listening
HotSpot
PD0NAH listening
HotSpot
KK4BMI listening
HotSpot
PU2PYC listening
HotSpot
N9YHF listening
HotSpot
G7NFK listening
HotSpot
M0HVC listening
HotSpot
KA1SSR listening
HotSpot
VK5PBZ P listening
DV Dongle
PA3EFQ D listening
HotSpot
2E0GJE listening
HotSpot
KB0WSW D listening
HotSpot
K7URA listening
DV Dongle
M0ZZA listening
HotSpot
M7BMJ listening
HotSpot
AB3LI listening
HotSpot
N0BF D listening
HotSpot
KE0KYB D listening
HotSpot
NA3P D C
HotSpot
KM6SDL listening
HotSpot
PD0GJK listening
HotSpot
KC0WLB listening
HotSpot
K3MA listening
HotSpot
WW5BL D listening
HotSpot
KL4DA listening
HotSpot
2E0EZC listening
HotSpot
M0KWY listening
HotSpot
VK3MGM listening
HotSpot
MB6ML listening
HotSpot
KX4LW listening
HotSpot
W9ZED listening
HotSpot
M0GXZ listening
HotSpot
W0BSF D listening
HotSpot
AC8ND listening
HotSpot
ZL2HM listening
HotSpot
2E0CKJ listening
HotSpot
G0SYQ listening
HotSpot
G7KDQ listening
HotSpot
N2JBJ listening
HotSpot
KD4O listening
HotSpot
KA3OJS listening
HotSpot
VK5NMG C
HotSpot
N2NY listening
HotSpot
KD8K listening
HotSpot
KC3GQO listening
HotSpot
KB4AAA listening
HotSpot
N6WAS listening
HotSpot
KV5M listening
HotSpot
N4BAF listening
HotSpot
HA4XH listening
HotSpot
W6JIM D C
HotSpot
N9JJG listening
HotSpot
AC9G listening
HotSpot
KK4C listening
HotSpot
WW6BAY listening
HotSpot
G7HJX listening
HotSpot
2E0SGG listening
HotSpot
G4NRT listening
HotSpot
W6AAJ D listening
HotSpot
N8QQ F listening
HotSpot
K4GDR D listening
HotSpot
G4WTV listening
HotSpot
AA6KA listening
HotSpot
KC0HAJ D listening
HotSpot
2E0ZAP listening
HotSpot
KQ4BR D C
HotSpot
K3NE listening
HotSpot
KL0YO listening
HotSpot
K5NX listening
HotSpot
G0RAU listening
HotSpot
K6VHT listening
HotSpot
listening
HotSpot
KG7KYG listening
HotSpot
PD2BVT listening
HotSpot
VK5PCE listening
HotSpot
TA7AGL listening
HotSpot
MW0RBL obert S Wales UK C
HotSpot
GM8ARV listening
HotSpot
VK3TEN listening
HotSpot
KF5SWC D listening
HotSpot
G7PLS listening
HotSpot
N5GDM listening
HotSpot
KD9NOV B listening
HotSpot
VK2LD listening
HotSpot
G0SPH listening
HotSpot
G7WIR listening
HotSpot
OV7V listening
HotSpot
KD9FOF listening
HotSpot
KC3HGH D listening
HotSpot
W4ECZ listening
HotSpot
G1WVN D listening
HotSpot
W1EZ listening
HotSpot
WP2SC listening
HotSpot
MB6DE listening
HotSpot
K6CX listening
HotSpot
KL4PY D listening
HotSpot
N3DAX D listening
HotSpot
KC3BAX D listening
HotSpot
WD4IOI listening
HotSpot
PE1MSZ listening
HotSpot
OZ1LUH D listening
HotSpot
KF4NUO listening
HotSpot
WG5Q listening
HotSpot
N4BYU listening
HotSpot
K7ZER listening
HotSpot
NQ8H D listening
HotSpot
MW0MWZ listening
HotSpot
PA2JW D listening
HotSpot
KA8DJN listening
HotSpot
2E0SSL D listening
HotSpot
KA7GXP listening
HotSpot
KN4PLQ D listening
HotSpot
2W0ZAA D listening
HotSpot
KE6IZU D listening
HotSpot
K7JE D listening
HotSpot
JR1HAA listening
HotSpot
MW0MAU listening
HotSpot
M1DBB D C
HotSpot
VE3KNI Terry - Chatham, ON C
HotSpot
G8MXE D listening
HotSpot
KB3AYY listening
HotSpot
K1EDZ listening
HotSpot
N0ELS D listening
HotSpot
N5XXO listening
HotSpot
W3ADX listening
HotSpot
KE4PCR listening
HotSpot
ZL3WPK listening
HotSpot
N4KCD listening
HotSpot
KC1ILH listening
HotSpot
AC8WS D listening
HotSpot
MM0SDK Mark, Perth, ID-5100 C
HotSpot
KA5JNJ D listening
HotSpot
VE3FRJ listening
HotSpot
DF9EG D listening
HotSpot
EI2JP D listening
HotSpot
KB3WJH listening
HotSpot
KI7OSK listening
HotSpot
N8BJC listening
HotSpot
N0WIQ listening
HotSpot
VE7PGB D listening
HotSpot
N3HD listening
HotSpot
G1KOD D C
HotSpot
ZL1TAP C
HotSpot
NM6E D listening
HotSpot
W1NET FREETOWN MASS C
DV AP
VE6MAD listening
HotSpot
N9IGP listening
HotSpot
KC8FPW C
HotSpot
MB6IDC listening
HotSpot
WO3T listening
HotSpot
G0RKT D listening
HotSpot
N0OJ listening
HotSpot
M6KFR listening
HotSpot
KD0ZLV D listening
HotSpot
K2TV D listening
HotSpot
M0CPP listening
HotSpot
KE0BIU listening
HotSpot
N7YFI D listening
HotSpot
G0LGJ gb3nb.org.uk 2352500 C
HotSpot
VE2ZFP listening
HotSpot
2E0RVV listening
HotSpot
N4NYA D listening
HotSpot
M1ACB listening
HotSpot
K9KGM D listening
HotSpot
VE3VVS listening
HotSpot
EA4AAE listening
HotSpot
N0JVW listening
HotSpot
KG5YFZ D listening
HotSpot
KM4TUO listening
DV Dongle
K1BR listening
HotSpot
VA7RPE D listening
HotSpot
KM6HRW D listening
HotSpot
VA7SL A
HotSpot
HS8AFA listening
HotSpot
2W1EID D listening
HotSpot
W9MT D listening
HotSpot
KM4VIG listening
HotSpot
KN4CCE D listening
HotSpot
AG5OW listening
HotSpot
W7CDE D listening
HotSpot
KI7LIL D listening
HotSpot
AF1E listening
HotSpot
OE1ZEB D listening
HotSpot
N7DSG D listening
HotSpot
G3NDC listening
HotSpot
KD9HRG D listening
HotSpot
VK2MRX listening
HotSpot
JG3QQK listening
HotSpot
VA3RAW D listening
HotSpot
KN4AEG listening
HotSpot
N1CPR listening
DV AP
KD9JSA listening
HotSpot
VK6SKY L listening
HotSpot
K5NOV D listening
HotSpot
WD8KPZ listening
HotSpot
KA4REL D listening
HotSpot
ZS6TB D listening
HotSpot
KH6DL listening
HotSpot
SV1BYK listening
HotSpot
M7MIG listening
HotSpot
KD2OM /Steve C
HotSpot
N0KLC D C
HotSpot
KD5OMJ D listening
HotSpot
KB6DXN D listening
HotSpot
NX2O D C
HotSpot
W4MIG listening
HotSpot
N4CGY D listening
HotSpot
PI1DSC C
HotSpot
W5DXM listening
HotSpot
NV7Z listening
HotSpot
KA0FKL listening
HotSpot
KC2FHT listening
HotSpot
M0JGX listening
HotSpot
ZL1MY listening
HotSpot
K9DPM listening
HotSpot
KD0WAG D listening
HotSpot
W7CDE D listening
HotSpot
GB7HU S listening
HotSpot
KC7PJI D listening
HotSpot
JG2RMR D listening
HotSpot
VE6AVK listening
HotSpot
KW4HQ listening
HotSpot
N8HM listening
HotSpot
M6BXG listening
HotSpot
KM6IRL D C
HotSpot
VK2LAX D listening
HotSpot
W7JRG C
HotSpot
2E0ENB D listening
HotSpot
W9TJP listening
HotSpot
KN4FLU D listening
HotSpot
YU4DMO listening
HotSpot
KD6QFO D listening
HotSpot
K2BAG D listening
HotSpot
VE3MHY listening
HotSpot
ZL2BILL listening
DV Dongle
M0GMQ D listening
HotSpot
W3LNA listening
HotSpot
W6SCZ C
HotSpot
KD8OUR Hello, from Fremont C
HotSpot
WB1ABC D listening
HotSpot
KD9KDG listening
HotSpot
ZL2JML listening
HotSpot
M3SXA listening
HotSpot
MM3NVT listening
HotSpot
G8KVP listening
HotSpot
K8JTD D listening
HotSpot
K9RDC listening
HotSpot
JO4GJF listening
HotSpot
KK4ASE listening
HotSpot
M3MCP D listening
HotSpot
KE0UAW TH-D74 C
HotSpot
A65FH listening
HotSpot
KI4WKJ listening
HotSpot
VE6MIK D C
HotSpot
HB3YNP listening
HotSpot
K4CB D listening
HotSpot
KM4FAI listening
HotSpot
M1ECC D listening
HotSpot
M0JSX listening
HotSpot
JL3ZDF C listening
HotSpot
KD2DIP listening
HotSpot
KF0KR listening
DV AP
KA2WDV listening
HotSpot
MW6OIV listening
HotSpot
KK7PW listening
HotSpot
G8YMM listening
HotSpot
K1LHO D listening
HotSpot
KE5YKD listening
HotSpot
VE6REF listening
HotSpot
K7BKB D listening
HotSpot
KG6UFA listening
HotSpot
AD6QF listening
HotSpot
AI3M listening
HotSpot
2E0KOR listening
HotSpot
KL4C D listening
HotSpot
KD5AAP D listening
HotSpot
N2AJO D listening
HotSpot
AG5PM D listening
HotSpot
K4PGM listening
HotSpot
G0FVX listening
HotSpot
EA2IP C
HotSpot
BG8FZ listening
HotSpot
W0KAH listening
HotSpot
9Z4CP listening
HotSpot
K3NE listening
HotSpot
WA4WGA listening
HotSpot
W5JVR D listening
HotSpot
N0RUA listening
HotSpot
N2NOU listening
HotSpot
W0LT C
HotSpot
K6AMD D listening
HotSpot
G4PMZ D listening
HotSpot
JQ1ZXY listening
HotSpot
VE7DCF listening
HotSpot
KF6GPE D listening
HotSpot
2E0DUZ E listening
HotSpot
WA4YIH listening
HotSpot
N7WNS listening
HotSpot
NB5M listening
HotSpot
W9PIA listening
HotSpot
KA2NCD D listening
HotSpot
KG5USB listening
HotSpot
VE3XLD H listening
HotSpot
2E0FVR listening
HotSpot
KA9ZMZ listening
HotSpot
M6DJK listening
HotSpot
M0ITB D listening
HotSpot
KX4IU listening
HotSpot
KC2RXV D C
HotSpot
N4AUS D listening
HotSpot
KB9DAK listening
HotSpot
WB7RBN D C
HotSpot
G7UHT listening
HotSpot
ZL2GJ Garry Waipawa NZ C
HotSpot
ZL2APD listening
HotSpot
W4BTC listening
HotSpot
KM6PJC listening
HotSpot
N4AAA listening
HotSpot
N5OGQ BRUCE /FORT WORTH TX C
HotSpot
N7KHH listening
HotSpot
K5ZIA listening
HotSpot
WA6MNV listening
HotSpot
VA7TMO D listening
HotSpot
KC8RFE listening
HotSpot
NO7BS listening
HotSpot
KC8UU listening
HotSpot
W2BAH Frank in Queens NYC C
HotSpot
W7YED D listening
HotSpot
W4AFK listening
HotSpot
JP3REM D listening
HotSpot
MB6ILR listening
HotSpot
N0VKG listening
HotSpot
WD4NKZ listening
HotSpot
G7HGT listening
HotSpot
OE5STM listening
HotSpot
M0WZD listening
HotSpot
N2GWK listening
HotSpot
K2MJ listening
DV AP
ZL1HN R C
HotSpot
KC4ZGK D listening
HotSpot
NH6MA listening
HotSpot
KD9JKJ listening
HotSpot
WB4IZC listening
HotSpot
M0VTD D listening
HotSpot
W5JVS listening
HotSpot
KE0U listening
HotSpot

Last Heard
Callsign User Message Last TX on Time
VK5NMG B HI GERRY FROM MOONTA C 2019/01/19 04:29:43
G0SEC B UNLINKED C 2019/01/19 04:27:53
KC9WM C 2019/01/19 04:27:49
K9MIT Chip in Kokomo, IN C 2019/01/19 04:26:41
KJ7COZ Happy New Year 2019 C 2019/01/19 04:15:31
VE3BDE Gabriel,Brampton/ON C 2019/01/19 04:12:27
MM0SDK Mark, Perth, ID-5100 C 2019/01/19 04:08:13
VE7RMJ C 2019/01/19 04:06:29
VE3WCZ VE3WCZ Chuck Ottawa C 2019/01/19 04:02:23
VE6MIK Mike@Edmonton C 2019/01/19 03:51:53
VR2UNG C 2019/01/19 03:51:21
N5MXI Corpus Christi, TX C 2019/01/19 03:47:52
KD2RCQ B BER: 0.0% C 2019/01/19 03:43:43
KD2RCQ Queens, NY FN03cr C 2019/01/19 03:43:21
ZL1TAP C 2019/01/19 03:42:25
KE0UAW TH-D74 C 2019/01/19 03:36:48
KF5UPC 51A PLUS2 C 2019/01/19 03:27:12
KD4AMP live oak,fl C 2019/01/19 03:21:19
KN4PNP Josh Grovetown, GA C 2019/01/19 03:18:16
VE7KH Dstar is # 1 A 2019/01/19 03:10:38
KC9NUW KONRAD PALATINE US B 2019/01/19 03:02:04
M6VTX Chris South Coast UK C 2019/01/19 03:01:40
KE8JNU Danielle in Xenia,OH C 2019/01/19 03:00:57
WA6PX BlueDV /Jim, Seattle E 2019/01/19 02:57:03
VE7VIB Ted in British Colum B 2019/01/19 02:43:40
WB7AAV Steve Federal Way WA C 2019/01/19 02:40:56
W6SCZ H C 2019/01/19 02:38:32
WA4WGA RAY AKRON OHIO C 2019/01/19 02:36:09
WA9BNZ BILL IN KNOXVILLE IL B 2019/01/19 02:30:09
W6OSO SO.CAL.CCS3106535 C 2019/01/19 02:25:30
KN4QHZ C 2019/01/19 02:25:13
NE5V Chris in lib hiLl tx C 2019/01/19 02:06:32
KB1O C 2019/01/19 02:05:18
AD4ZU CHRIS TAMPA FL C 2019/01/19 02:00:17
EA8DEU KENNY - GRAN CANARIA C 2019/01/19 01:55:05
VE7ALR Vancouver Island C 2019/01/19 01:50:29
PU7RGJ C 2019/01/19 01:43:50
HZ1ZH \OD5 Jounieh City. C 2019/01/19 01:27:34
HL5BBD Ulsan KOREA C 2019/01/19 01:12:11

554 remote users - 30 gateways
Status as of 2019/01/19 04:30:42