Linked Gateways
Module A Module B Module C Module D Module E
KE7WTC A KE7WTC B 6M0UM B    
    AA3E B    
    E24DG B    
    GB7BP B    
    GB7IC C    
    GB7TE C    
    KF7VTM B    
    KJ4PXZ A    
    KJ4PYA B    
    KM4LOD C    
    KR4AIK C    
    NJ2MC B    
    VE4WDR B    
    VE6GHZ B    
    W4AES B    
    W4LET C    
    W4THM B    
    W7HEN B    
    WX6D C    

Remote Users
Callsign User Message Last TX on
Type
M6VTX listening
HotSpot
M1DPU listening
HotSpot
OD5KU listening
HotSpot
KC6ACS listening
HotSpot
WD4EIQ listening
HotSpot
WA7ZZI listening
HotSpot
M0KPC listening
HotSpot
MM7GLD listening
HotSpot
OA4DZI listening
HotSpot
WA6MNV listening
HotSpot
W8MKH D listening
HotSpot
K6DWD listening
HotSpot
W1ATB listening
HotSpot
AE1MV listening
HotSpot
VE4ACD listening
HotSpot
W2LGB D listening
HotSpot
N7CVZ D listening
HotSpot
PH0DV B listening
HotSpot
WA8EBM D listening
HotSpot
ZL3AFC D listening
HotSpot
K7IIV D listening
HotSpot
G0KDT listening
HotSpot
JK7BEJ C
HotSpot
KB2ELM D listening
HotSpot
G4EID listening
HotSpot
G6JUP D listening
HotSpot
PE1OUH listening
HotSpot
G8PBH listening
HotSpot
N4AC listening
HotSpot
M1AFY listening
HotSpot
N2GFN listening
HotSpot
MW1COE listening
HotSpot
W1RAC listening
HotSpot
K4CEA listening
HotSpot
KG6UO listening
HotSpot
WA6JAY D listening
HotSpot
K0JEB listening
HotSpot
KC8ORW listening
HotSpot
SV1DAR listening
HotSpot
MB6DE listening
HotSpot
G4HDK listening
HotSpot
VK3HBS listening
HotSpot
KN6VYD listening
HotSpot
M0EAL listening
HotSpot
VK4LAH listening
HotSpot
WB4YAL listening
HotSpot
G0OSX listening
HotSpot
WZ4JM listening
HotSpot
M7HTY listening
HotSpot
SA6TEN listening
HotSpot
KM4MVM listening
HotSpot
KA3BWP listening
HotSpot
G4ISN listening
HotSpot
M7KJL listening
HotSpot
SM0VKU listening
HotSpot
N2EHG listening
HotSpot
VK3TUL listening
HotSpot
KF0DAT listening
HotSpot
N6MY Glenn Carlsbad,CA C
HotSpot
KC8RFE listening
HotSpot
PA7RA listening
HotSpot
K0IN listening
HotSpot
G4RIQ listening
HotSpot
M7CYS listening
HotSpot
KG5GAW listening
HotSpot
KE5JXC listening
HotSpot
KF0DIL listening
HotSpot
WB5LJQ listening
HotSpot
M0CVZ listening
HotSpot
WB9BVB listening
HotSpot
KC3BXD listening
HotSpot
N6BX listening
HotSpot
G1FXE C
HotSpot
2E0ENN listening
HotSpot
VK2HBZ listening
HotSpot
K9JN listening
HotSpot
KB1FES listening
HotSpot
K4CUE D listening
HotSpot
KK4ZZD D listening
HotSpot
KD2TOO listening
HotSpot
W4RLS listening
HotSpot
HZ1BL listening
HotSpot
W0CHP listening
HotSpot
M7DCG listening
HotSpot
VA7DLT listening
HotSpot
AG7DT listening
HotSpot
VE7ZWM listening
HotSpot
9Z4Y listening
HotSpot
ZL1QV listening
HotSpot
W7RPS D listening
HotSpot
KQ4NDW listening
HotSpot
KD6CWI listening
HotSpot
G0AOO listening
HotSpot
GI4SJQ listening
HotSpot
VE3YOD D listening
HotSpot
G4GBA listening
HotSpot
E20ZMA listening
HotSpot
GM0DXI listening
HotSpot
G4XWV listening
HotSpot
M0JPU listening
HotSpot
WC6Q listening
HotSpot
M0WJN listening
HotSpot
G2DD D listening
HotSpot
WA8UXO listening
HotSpot
VE1OL listening
HotSpot
VK3NUG H listening
HotSpot
KD4REL listening
HotSpot
KN6KBS listening
HotSpot
N9VPV listening
HotSpot
ON4VEL listening
HotSpot
M0OKL listening
HotSpot
2E0SLG listening
HotSpot
YC0RVQ listening
HotSpot
M7CCZ listening
HotSpot
G8VOJ listening
HotSpot
G7SVF D listening
HotSpot
E25PRB listening
HotSpot
M3SXO listening
HotSpot
KE8JWE listening
HotSpot
W4LLZ listening
HotSpot
N6OBB C
HotSpot
WJ9E HELLO AND 73, MIKE C
HotSpot
PE1RLN listening
HotSpot
N2MLN listening
HotSpot
VA3ADN listening
HotSpot
GW4UAJ listening
HotSpot
KJ5BUO D listening
HotSpot
KA9ZMZ listening
HotSpot
KN3Q D listening
HotSpot
G4AOJ listening
HotSpot
K9AJE listening
HotSpot
GW4YNP listening
HotSpot
RW6A listening
HotSpot
PB2GT listening
HotSpot
VK3MGM listening
HotSpot
G0MGM listening
HotSpot
HB9TIH listening
HotSpot
N4CDJ listening
HotSpot
K3PK D listening
HotSpot
NA4DL listening
HotSpot
W7OSG listening
HotSpot
N9IGP listening
HotSpot
M0RAN listening
HotSpot
KE8DPF listening
HotSpot
G6TPG D C
HotSpot
MM0RKN listening
HotSpot
KB3Z listening
HotSpot
KE8RRN listening
HotSpot
N8TJL listening
HotSpot
2W0XBE listening
HotSpot
MI0TJM D listening
HotSpot
G0VAJ D listening
HotSpot
AB4WS listening
HotSpot
M0MEA D listening
HotSpot
W6OBB listening
HotSpot
WA7VHT D listening
HotSpot
2E0RME listening
HotSpot
F1IXV listening
HotSpot
MW0RHD listening
HotSpot
N1JBM listening
HotSpot
KE0KJM D listening
HotSpot
M6PHZ D listening
HotSpot
N3MK listening
HotSpot
KC3QAA listening
HotSpot
KC8DGB listening
HotSpot
G0UBX listening
HotSpot
N5OGQ listening
HotSpot
M0DUH listening
HotSpot
KB8BW D listening
HotSpot
4X1KS D listening
HotSpot
W4CVC listening
HotSpot
K4WTH listening
HotSpot
VA7TMO D listening
HotSpot
G4XYR D listening
HotSpot
M0MOI listening
HotSpot
K9ZDX D listening
HotSpot
MW3ASG listening
HotSpot
G0IMD D C
HotSpot
N7HWM D listening
HotSpot
ZL3TKI B listening
HotSpot
G8KVP listening
HotSpot
AI7HL A listening
HotSpot
SV1BYK listening
HotSpot
G7JCC listening
HotSpot
M0NZZ listening
HotSpot
G4AQV listening
HotSpot
W6SFG listening
HotSpot
GW7LOP listening
HotSpot
M3AUB listening
HotSpot
KV4BG listening
HotSpot
M3RUA D listening
HotSpot
W4QA D listening
HotSpot
KW9E listening
HotSpot
KE4H listening
HotSpot
PA3WL listening
HotSpot
AJ6PR listening
HotSpot
2E0FVR listening
HotSpot
W6SLN listening
HotSpot
KJ4CPA BONG / MAGELLAN GRP C
HotSpot
M3LBY listening
HotSpot
VU3OIM listening
HotSpot
G1EGE listening
HotSpot
KD7FHQ D listening
HotSpot
VA3RPA D listening
HotSpot
K4VMG listening
HotSpot
KP4GVK listening
HotSpot
KC2ZCE listening
HotSpot
N4CRE listening
HotSpot
KK7RSJ D listening
HotSpot
KC4WWP listening
HotSpot
K5HC listening
HotSpot
G0VQH D listening
HotSpot
JP3REM D listening
HotSpot
2E0IWR listening
HotSpot
W3JF listening
HotSpot
G0HFH listening
HotSpot
WA1YXV listening
HotSpot
KM4AF listening
HotSpot
VE3HZQ listening
HotSpot
PA3GNZ listening
HotSpot
M0VRW listening
HotSpot
KD5AAP D listening
HotSpot
2E0YNT listening
HotSpot
MB6IGC listening
HotSpot
KH6JJD listening
HotSpot
K6SUD listening
HotSpot
M6JHP listening
HotSpot
KK6EWS listening
HotSpot
K9UTQ D listening
HotSpot
VK3SMS D listening
HotSpot
M0PHC listening
HotSpot
K6IWA listening
HotSpot
AK4CA listening
HotSpot
W2GLD D listening
HotSpot
KC7CKO D listening
HotSpot
VE3NEF listening
HotSpot
KI5NWI listening
HotSpot
MW7DSP listening
HotSpot
KM6RFB listening
HotSpot
M0XYZ listening
HotSpot
MM7BXL listening
HotSpot
KQ4MSL listening
HotSpot
KC2PP listening
HotSpot
G6GOS listening
HotSpot
LA4ROA listening
HotSpot
M0XDC listening
HotSpot
E77SH listening
HotSpot
GB7WR listening
HotSpot
KI6ATS D C
HotSpot
K0CEH listening
HotSpot
N1CPR listening
HotSpot
AK7S listening
HotSpot
M0TEF listening
HotSpot
KB8VUC listening
HotSpot
KE0JRS D listening
HotSpot
AD7MA listening
HotSpot
N7MKY listening
HotSpot
WO6Z listening
HotSpot
G0KQS listening
HotSpot
2E0WHQ listening
HotSpot
IW6PMQ listening
HotSpot
W8SUP listening
HotSpot
VK6YJ D listening
HotSpot
KB4TBD listening
HotSpot
KC3RVI listening
HotSpot
G7NSY listening
HotSpot
W7ZI listening
HotSpot
W7NES D listening
HotSpot
K6YZF D listening
HotSpot
N5UG listening
HotSpot
KD4HCT D listening
HotSpot
K2CSX D listening
HotSpot
K7MHJ D listening
HotSpot
W1CDO D listening
HotSpot
4O3TGC listening
HotSpot
W1TLK listening
HotSpot
KY4EA listening
HotSpot
HA4XH listening
HotSpot
VK1UP listening
HotSpot
M0TPW listening
HotSpot
G0DEO listening
HotSpot
N9DRF listening
HotSpot
GW4BNC listening
HotSpot
W2DXW D listening
HotSpot
KW4RI D listening
HotSpot
M0AOV listening
HotSpot
KE8NWE listening
HotSpot
NZ4DX listening
HotSpot
KM4TAS listening
HotSpot
GB7MF listening
HotSpot
M0CSN listening
HotSpot
KD2VXS listening
HotSpot
G7HIJ listening
HotSpot
HL5BBD Ulsan KOREA C
HotSpot
W7AFS listening
HotSpot
N6VTS listening
HotSpot
K7FLH listening
HotSpot
GB7AE listening
HotSpot
GW6YMS listening
HotSpot
KM4ZYG listening
HotSpot
LX1KQ B listening
HotSpot
W6PCY listening
HotSpot
HB3YNP listening
HotSpot
KC1TV D listening
HotSpot
G3GXG listening
HotSpot
KQ4KBE D listening
HotSpot
2I0WMH listening
HotSpot
2E1CAU listening
HotSpot
KG7YNG listening
HotSpot
KJ6ZTK listening
HotSpot
2W0DWR listening
HotSpot
PD2BVT listening
HotSpot
K9KDF D listening
HotSpot
KN4CVG listening
HotSpot
KK7IGP listening
HotSpot
KW0E listening
HotSpot
2E0MRD listening
HotSpot
VK4AU listening
HotSpot
MW0RBL listening
HotSpot
VK4KU listening
HotSpot
KE4MJ listening
HotSpot
GM8ARV listening
HotSpot
AE7K listening
HotSpot
AB3XT listening
HotSpot
N3GWG listening
HotSpot
PA3CJP D listening
HotSpot
EI2IXB listening
HotSpot
A61QQ listening
HotSpot
2E0TJX listening
HotSpot
KC3FHC listening
HotSpot
K4WNY listening
HotSpot
PD0D listening
HotSpot
M7CUU listening
HotSpot
M0OOS listening
HotSpot
MI0OUT listening
HotSpot
G1CBL listening
HotSpot
VK2TUB D listening
HotSpot
M6OXB listening
HotSpot
OZ7KP listening
HotSpot
WX0NET listening
HotSpot
N6OIX listening
HotSpot
ZL2GJ listening
HotSpot
GB7NB listening
HotSpot
KI3TT listening
HotSpot
VK7MAJ listening
HotSpot
KK7JL listening
HotSpot
M0MBV listening
HotSpot
GI7NMK D listening
HotSpot
M0ODM listening
HotSpot
KE0UEE listening
HotSpot
M0WNA listening
HotSpot
VA3UV listening
HotSpot
CU4AT listening
HotSpot
KA1YNA D listening
HotSpot
K5WTS listening
HotSpot
DS5VBK listening
HotSpot
M7GHE listening
HotSpot
VR2XZL listening
HotSpot
KQ4JXI listening
HotSpot
2E0PSV listening
HotSpot
N8JLK listening
HotSpot
G0VXM listening
HotSpot
KB4MDE listening
HotSpot
GM4JKZ listening
HotSpot
HA3YEB D listening
HotSpot
BM2KVV listening
HotSpot
KJ7YWT listening
HotSpot
N6GEO listening
HotSpot
W1ATF listening
HotSpot
KK7BUX listening
HotSpot
AJ6OT listening
HotSpot
W5QCP listening
HotSpot
W1MWB listening
HotSpot
MM1FAS listening
HotSpot
KI5VSZ listening
HotSpot
KC7HES listening
HotSpot
KS0T listening
HotSpot
KE6MYV listening
HotSpot
G6CRV listening
HotSpot
N2ILE listening
HotSpot
M0TMR listening
HotSpot
CU2JX listening
HotSpot
M7ICM listening
HotSpot
G1NUU listening
HotSpot
M0RET listening
HotSpot
KO4WSK listening
HotSpot
N9LOE listening
HotSpot
DH0JAA listening
HotSpot
KC1QPZ listening
HotSpot
KC3PXC listening
HotSpot
M3EHJ D listening
HotSpot
VA7TF listening
HotSpot
G0DTX listening
HotSpot
K1ETA listening
HotSpot
M0OFF D listening
HotSpot
K0CPG listening
HotSpot
ZS6TB D listening
HotSpot
W7GMS listening
HotSpot
HK3AVM listening
HotSpot
N0RSF listening
HotSpot
GI6IRL listening
HotSpot
K3OCM listening
HotSpot
N9XRM listening
HotSpot
KA4RUR listening
HotSpot
K2NTX listening
HotSpot
N0RSE listening
HotSpot
N3WF listening
HotSpot
G4MSA listening
HotSpot
KQ4KYV D C
HotSpot
K7DER listening
HotSpot
DL4BBG D listening
HotSpot
G4TAH listening
HotSpot
PD0OVQ listening
HotSpot
KI0SX listening
HotSpot
KB9VNO listening
HotSpot
K9RQ listening
HotSpot
JH2BGI listening
HotSpot
M1MWD listening
HotSpot
2W0DTR listening
HotSpot
KC4MHH listening
HotSpot
N6JET D listening
HotSpot
KD4RAX D listening
HotSpot
KF5VWN listening
HotSpot
W2PAP listening
HotSpot
KC4GYM listening
HotSpot
KN4AEG listening
HotSpot
2E0YJL listening
HotSpot
WA4RM listening
HotSpot
KJ4RWF listening
HotSpot
W6PWM listening
HotSpot
K7TIG listening
HotSpot
G8XVV listening
HotSpot
M7REV listening
HotSpot
M0YAW listening
HotSpot
VK3GOD listening
HotSpot
M3YJT D listening
HotSpot
G1YPQ listening
HotSpot
K3VT listening
HotSpot
listening
HotSpot
KD9AZB D listening
HotSpot
N4CMB listening
HotSpot
M0NJW listening
HotSpot
M7NAC D listening
HotSpot
M0SHQ listening
HotSpot
AA1HO D listening
HotSpot
N9CSQ listening
HotSpot
SM6SUB listening
HotSpot
G4DCD listening
HotSpot
W7PPC listening
HotSpot
2E0SCO listening
HotSpot
KE4IP D listening
HotSpot
2E0SPS listening
HotSpot
KC1OPV listening
HotSpot
W7FOM listening
HotSpot
M1ABY listening
HotSpot
M6RNI D listening
HotSpot
NK0S listening
HotSpot
KC2KJO listening
HotSpot
VA2KRB listening
HotSpot
N1LS D listening
HotSpot
VA6SRG listening
HotSpot
VA3AIT listening
HotSpot
2E0HGM listening
HotSpot
SP7SMF listening
HotSpot
VK6DEV listening
HotSpot
HS8AFA listening
HotSpot
MW0IZX listening
HotSpot
N0HKD B listening
HotSpot
2E0LNO listening
HotSpot
G1GZG listening
HotSpot
W2SP listening
HotSpot
VE1INN listening
HotSpot
KD9MZ listening
HotSpot
KC4ZGK D listening
HotSpot
KJ7UTC listening
HotSpot
GB7SW listening
HotSpot
AJ4VX listening
HotSpot
K1LFS listening
HotSpot
K6WDA listening
HotSpot
WX1TOR listening
HotSpot
KQ4NPV D listening
HotSpot
KI4QFL listening
HotSpot
KA4RJB listening
HotSpot
IV3IBE listening
HotSpot
KC3TMY listening
HotSpot
VE6DZ D listening
HotSpot
G7JHW listening
HotSpot
HL5UFL listening
HotSpot
WD4HRO listening
HotSpot
N0WL listening
HotSpot
AB4FJ D listening
HotSpot
JK2XKE listening
HotSpot
KM6MCI D listening
HotSpot
P43G D listening
HotSpot
VR2ZDA listening
HotSpot
KA1MXL listening
HotSpot
ZS3JDL listening
HotSpot
W4DHW listening
HotSpot
G7USP D listening
HotSpot
W8JLB listening
HotSpot
KC3JOC listening
HotSpot
W4IEN listening
HotSpot
VK2AAK listening
HotSpot
VE1DN listening
HotSpot
G8GQJ listening
HotSpot
KE6CCC listening
HotSpot
KG5PDR listening
HotSpot
NW5V D listening
HotSpot
AC1NO listening
HotSpot
NC5R D listening
HotSpot
K6CLS listening
HotSpot
listening
HotSpot
KG2CV listening
HotSpot
G1GDB listening
HotSpot
G8PJQ listening
HotSpot
W4DWS listening
HotSpot
G8KOC listening
HotSpot
KJ4DFP listening
HotSpot
WA3O listening
HotSpot
KN4OSY listening
HotSpot
KD4YAL listening
HotSpot
GW1IOT listening
HotSpot
F4VRM listening
HotSpot
G4VMR D C
HotSpot
G0YNC D listening
HotSpot
M0CRO listening
HotSpot
KB2RWW listening
HotSpot
KA7CSE listening
HotSpot
K0VJ D listening
HotSpot
VK4SED Mobile, Australia Mi E
HotSpot
M1CDQ listening
HotSpot
G0NQA listening
HotSpot
KF7UFZ listening
HotSpot
GW0LJW listening
HotSpot
KN6ZZL listening
HotSpot
PA3GFY listening
HotSpot
G7BED listening
HotSpot
W0ODL listening
HotSpot
G0MKI listening
HotSpot
K4AZX listening
HotSpot
KG9NF listening
HotSpot
AD8IO D listening
HotSpot
2E0RLT listening
HotSpot
JF1VZG listening
HotSpot
G6TAI listening
HotSpot
W2MSK listening
HotSpot
KC8ZUM listening
HotSpot
Z21LX listening
HotSpot
N5GDM listening
HotSpot
KF7FY listening
HotSpot
G7SUP listening
HotSpot
ZL2AWW listening
HotSpot
2W0IAO listening
HotSpot
G0URJ listening
HotSpot
VE7AWV listening
HotSpot
KK7PW listening
HotSpot
7J1ABD listening
HotSpot
KG4GSY listening
HotSpot
IZ6ENY listening
HotSpot
W3PTH D listening
HotSpot
N7WOT listening
HotSpot
KD0ZBX listening
HotSpot
KM6FDI listening
HotSpot
KI4MTM D C
HotSpot
KF5VCV D listening
HotSpot
2E0NPL D listening
HotSpot
WI9Q listening
HotSpot
KE6MTF listening
HotSpot
KD9OFI listening
HotSpot
PE1MSZ listening
HotSpot
KD8VMK D C
HotSpot
VK2HK listening
HotSpot
ZS6KNA listening
HotSpot
GB7NE listening
HotSpot
N6ZUE listening
HotSpot
VK4ECW listening
HotSpot
AI5QK listening
HotSpot
NM6E D listening
HotSpot
9A5VV listening
HotSpot
KN4YBU listening
HotSpot
WX1TEX listening
HotSpot
W1GLV listening
HotSpot
VK2YG B listening
HotSpot
NY4M D listening
HotSpot
M6NYJ listening
HotSpot
VE7WGJ listening
HotSpot
KI5KKO listening
HotSpot
M0OAB listening
HotSpot
N6SET listening
HotSpot
2E0KKB D listening
HotSpot
KO4JGL listening
HotSpot
KD9USD listening
HotSpot
N5LZB D listening
HotSpot
KV1GS listening
HotSpot
KQ4GEX listening
HotSpot
KK6MYS listening
HotSpot
VK2GD listening
HotSpot
2E1THX listening
HotSpot
ZL3JH listening
HotSpot
GB7TY listening
HotSpot
G8ORM listening
HotSpot
KM6IRL D listening
HotSpot
SA0UCO listening
HotSpot
2E0PIH listening
HotSpot
EB2AQH listening
HotSpot
N3JU listening
HotSpot
KJ6IX listening
HotSpot
VK6HZ listening
HotSpot
N0ELS D listening
HotSpot
K2MR listening
HotSpot
KE7ZLY listening
HotSpot
KM6ZED listening
HotSpot
G7TNC B listening
HotSpot
PD4PJH listening
HotSpot
MB6SF listening
HotSpot
KG7ODB listening
HotSpot
G6WQH listening
HotSpot
M0VIC listening
HotSpot
VK2JUZ listening
HotSpot
KC0ZPS listening
HotSpot
KA3CTP listening
HotSpot
K3ARB listening
HotSpot
M7HXO listening
HotSpot
2E0NEP listening
HotSpot
NS6W listening
HotSpot
VE3SSV listening
HotSpot
MB6IMU listening
HotSpot
PD5HZ listening
HotSpot
WA2QBJ D listening
HotSpot
PA2FA listening
HotSpot
M0SAS listening
HotSpot
KC1EKZ D listening
HotSpot
KD2QCS listening
HotSpot
W4IIA listening
HotSpot
M0NYW listening
HotSpot
KK7MNC D listening
HotSpot
M7IDD NEIL ID52 C
HotSpot
M0MSN listening
HotSpot
VK7HW listening
HotSpot
SQ1EIC listening
HotSpot
W1MCF listening
HotSpot
VK3DNH listening
HotSpot
M7NTS listening
HotSpot
KC0VCC D listening
HotSpot
K1OEV D listening
HotSpot
MW0TTF listening
HotSpot
KJ6ER listening
HotSpot
WD6AZA listening
HotSpot
WB4IZC listening
HotSpot
OZ1LUH D listening
HotSpot
2W0FBD listening
HotSpot
KD9TSE listening
HotSpot
VK2GV D listening
HotSpot
KM4WNK listening
HotSpot
KM6WPZ listening
HotSpot
NW4Q listening
HotSpot
G6MNJ listening
HotSpot
ON4WZ listening
HotSpot
KQ4OYC listening
HotSpot
KD7FHT listening
HotSpot
GM1MSS listening
HotSpot
NV7SS D listening
HotSpot
KI5DJJ listening
HotSpot
WD9FLI listening
HotSpot
JA1QQV listening
HotSpot
M7JPS D listening
HotSpot
N5BT listening
HotSpot
AD8DM listening
HotSpot
VK3YAP D C
HotSpot
ZL2WL D listening
HotSpot
G3IOI D listening
HotSpot
G4ROR listening
HotSpot
KB8ZXI listening
HotSpot
ZL1HN listening
HotSpot
KM4VBA listening
HotSpot
KD9HBU listening
HotSpot
VR2VHG listening
HotSpot
2E0LRK listening
HotSpot
VK3LEO listening
HotSpot
G6ZSN listening
HotSpot
K8ARW D listening
HotSpot
N8MGM listening
HotSpot
W7NFL listening
HotSpot
DC7AM listening
HotSpot
SA7BSK listening
HotSpot
2E0DUZ D C
HotSpot
W5OAG D C
HotSpot
NY9X listening
HotSpot
KF0PSQ listening
HotSpot
N9QA listening
HotSpot
KE8GYU D listening
HotSpot
2E0IXV listening
HotSpot
KG9HY listening
HotSpot
KD7UHG listening
HotSpot
G8MXE D listening
HotSpot
N5UTC D listening
HotSpot
ZL2HB listening
HotSpot
HL3ANF listening
HotSpot
GM1ROM listening
HotSpot
K0WFS listening
HotSpot
M7LNG D listening
HotSpot
W1BFT listening
HotSpot
2E0PXC listening
HotSpot
N6KEN listening
HotSpot
VK2GMC listening
HotSpot
M6MKZ listening
HotSpot
W7IMZ listening
HotSpot
G4MQQ listening
HotSpot
WT7R listening
HotSpot
KO4KXW listening
HotSpot
WA3RGY listening
HotSpot
G8YQN listening
HotSpot
AC3CZ listening
HotSpot
M7SYB listening
HotSpot
KE8LYG listening
HotSpot
M6VPT listening
HotSpot
AA5SH listening
HotSpot
KD8AZC listening
HotSpot
KF5DEY listening
HotSpot
N1PEA listening
HotSpot
DL4ZAB listening
HotSpot
K6AGA D listening
HotSpot
AA3DP listening
HotSpot
VE7JBT listening
HotSpot
WA1RTB D listening
HotSpot
DO9MC listening
HotSpot
KD9SOK C
HotSpot
KE8SRV listening
HotSpot
KF7UCK listening
HotSpot
SM0UDH listening
HotSpot
W9JOL listening
HotSpot
G4VRR listening
HotSpot
AI6ZX listening
HotSpot
M0TAM listening
HotSpot
W2RHA D listening
HotSpot
M1MCL listening
HotSpot
K1HLG listening
HotSpot
2W0OGY Chris South Wales C
HotSpot
M3OHN D C
HotSpot
M7EBZ listening
HotSpot
KD2YOE D listening
HotSpot
KJ7GDN listening
HotSpot
M0YMJ C
HotSpot
VE3LVV listening
HotSpot
M7ATE D C
HotSpot
JK1NVZ listening
HotSpot
M0TNI listening
HotSpot
VE3FVD listening
HotSpot
KF5SWC D listening
HotSpot
W1BTB listening
HotSpot
M7EXH D listening
HotSpot
KH2AA listening
HotSpot
G6MMS listening
HotSpot
KD2HNS listening
HotSpot
K3NE D listening
HotSpot
M7DQA listening
HotSpot
KK2L listening
HotSpot
KQ4HHB listening
HotSpot
M0AUT D C
HotSpot
K5DMG listening
HotSpot
N2DRO C
DV AP
MM7BFL listening
HotSpot
KI7G listening
HotSpot
KB5YSJ D listening
HotSpot
VA3KSX listening
HotSpot
G7POU listening
HotSpot
W2FA listening
HotSpot
ON4LG listening
HotSpot
KO4Q D listening
HotSpot
ON3MD D listening
HotSpot
W1SS listening
HotSpot
W7CDE D listening
HotSpot
KK6MHZ listening
HotSpot
N3EJL listening
HotSpot
M1CBK listening
HotSpot
W8ACE listening
HotSpot
GW8WZR listening
HotSpot
VK2LAX D listening
HotSpot
K5DHR D listening
HotSpot
G4PAG listening
HotSpot
VK3COE D listening
HotSpot
AD6CQ listening
HotSpot
G6UQZ listening
HotSpot
KD0WAG D listening
HotSpot
PA3FMK listening
HotSpot
2M0MSU listening
HotSpot
KD9ERL listening
HotSpot
OE1KDA D listening
HotSpot
NZ9KB listening
HotSpot
AJ4US listening
HotSpot
KB6QT listening
HotSpot
2E0FBF listening
HotSpot
G1SKV listening
HotSpot
VE3DJZ listening
HotSpot
PU2PYC listening
HotSpot
KD4AH listening
HotSpot
KI8AF listening
HotSpot
VA3MFD listening
HotSpot
KI5UXC listening
HotSpot
VK3TKK Sunbury Vic MMDVM_Br C
HotSpot
KI4TOH listening
HotSpot
2E0MPE listening
HotSpot
VE3MM listening
HotSpot
KA0JTI listening
HotSpot
A92AA D listening
HotSpot
M0BPY listening
HotSpot
KC9O D listening
HotSpot
AA0YD listening
HotSpot
W5LCW listening
HotSpot
K9PSL D listening
HotSpot
KN6IXU listening
HotSpot
KB2HUK listening
HotSpot
AB4O listening
HotSpot
WA1D listening
HotSpot
G0GPH listening
HotSpot
N9KXS listening
HotSpot
W9CIB listening
HotSpot
KD4C listening
HotSpot
KK4C listening
HotSpot
VK3VO Bob Princes Hill VIC C
DV AP
KA1GJB D C
HotSpot
KD4CKS listening
HotSpot
N9BDY listening
HotSpot
KE2TAZ listening
HotSpot
2E0WTH listening
HotSpot
KE5ZPP listening
HotSpot
W0YJC listening
HotSpot
KW2E listening
HotSpot
KG9FI D listening
HotSpot
K6JJ C
HotSpot
WC2F listening
HotSpot
AF1SL listening
HotSpot
WD8INO listening
HotSpot
N4NG listening
HotSpot
W1COL listening
HotSpot
KN4LVO listening
HotSpot
N2QGA listening
HotSpot
WA2PAV listening
HotSpot
WU2M listening
HotSpot
K6ZRA listening
HotSpot
N4SRN listening
HotSpot
N2NOU listening
HotSpot
2E0EPB listening
HotSpot
9M2SEB D listening
HotSpot
KW5MLR listening
HotSpot
W7RGA listening
HotSpot
KM4TUO listening
DV Dongle
NX2O D C
HotSpot
KC4VI listening
HotSpot
N2QIN listening
HotSpot

Last Heard
Callsign User Message Last TX on Time
WJ9E HELLO AND 73, MIKE C 2024/05/27 09:17:47
PA0SAR Veenendaal C 2024/05/27 09:17:32
2W0OGY Chris South Wales C 2024/05/27 08:42:21
HL5BBD Ulsan KOREA C 2024/05/27 08:40:57
K6JJ C 2024/05/27 08:40:21
M0AUT C 2024/05/27 08:31:15
ZL2JST JEFF ID52 PORTABLE C 2024/05/27 08:22:27
ON4LG FRED LIEGE C 2024/05/27 08:05:06
M3OHN Peter-SE-UK C 2024/05/27 07:50:31
VK3TKK Sunbury Vic MMDVM_Br C 2024/05/27 07:45:18
GM4CUX C 2024/05/27 07:37:32
G6TPG JOHN. N.W UK C 2024/05/27 07:31:39
VK2VRJ Richard Portable AU C 2024/05/27 07:27:52
M6ALM 6ALPHA DSTAR NET C 2024/05/27 07:19:00
M7IDD NEIL ID52 C 2024/05/27 07:13:42
WA7BRM WA7BRM/Josh ID-5100 C 2024/05/27 07:09:04
KB9KQU GEOFFREY C 2024/05/27 07:00:39
M7ATE C 2024/05/27 06:46:18
N1CPR C 2024/05/27 06:31:06
VK3DR Home at Belgrave C 2024/05/27 05:40:17
KB2VBY CHRIS ICOM ID52 C 2024/05/27 05:36:28
G3ZHI IAN STH YORKS UK C 2024/05/27 05:21:38
KN5Z Mike/South Carolina C 2024/05/27 05:10:42
ZL1RDK Ronald QTH: Auckland C 2024/05/27 05:08:19
SP9CPZ WITAM I POZDRAWIAM C 2024/05/27 04:51:24
KI4MTM OPENSPOT4PRO ID-52 C 2024/05/27 04:21:24
KE8ATX BRAD CINCINNATI OH C 2024/05/27 04:20:32
K0ROB ROB C 2024/05/27 04:05:55
KE4TZN John Greenville NC C 2024/05/27 03:46:26
KD8JKU Joe in Oxford Ohio C 2024/05/27 03:46:07
WA2QBJ Hello fm Keyport NJ C 2024/05/27 03:45:31
VK3VO Bob Princes Hill VIC C 2024/05/27 03:35:42
PU1KSU fabiomiv@hotmail.com C 2024/05/27 03:29:08
W5ADX C 2024/05/27 03:19:39
LA3RIA Oslo, Norway MMDVM_B C 2024/05/27 03:08:24
K9DKQ Kenney Illinos C 2024/05/27 02:55:13
G1FXE C 2024/05/27 02:45:48
W2HDI ARNIE VT C 2024/05/27 02:43:25
N1LZF Kenwood TH-D74 C 2024/05/27 02:38:46

850 remote users - 20 gateways
Status as of 2024/05/27-09:18:07.001